Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

παράκληση

.Μ
ικρή μου τριανταφυλλένια
ακόμα δεν σ' έχω γνωρίσει
και τρέχω στα ξένα
όλο τρέχω.

Στεριές και ποτάμια λιμάνια
στης γης την απειροσύνη
κι αν σ' είδα δεν ήμουν εκείνη
ακόμα, να σε αναγνωρίσω.

'Ολου του κόσμου οι δρόμοι
της γης το αλάτι το σύμπαν
αν κάπου χαθώ, 'Αρπαξέ με..